Prima pagină » Anunț – Primăria Reghin – Stiri din Mures, Stiri Targu mures – Liderul presei muresene

Anunț – Primăria Reghin – Stiri din Mures, Stiri Targu mures – Liderul presei muresene

de Roboțelul @ iDOR.info
anunt-–-primaria-reghin-–-stiri-din-mures,-stiri-targu-mures-–-liderul-presei-muresene

            În conformitate cu prevederile HCL nr. 14/23.01.2020, cu modificările și completările ulterioare, privind aprobarea Regulamentului de organizare și efectuare a transportului în regim de taxi pe teritoriul Municipiului Reghin, Primăria Municipiului Reghin aduce la cunoştinţa celor interesaţi, iniţierea procedurii de atribuire a unui număr de 2 autorizaţii taxi, cu numerele: 3 și 15, după următorul

                                                                 CALENDAR:

            18.07.2023 – 15.09.2023depunerea cererilor de înscriere în procedură și a  documentelor aferente;

            16.09.2023 – 20.09.2023 – procedura de atribuire a autorizaţiilor;

            21.09.2023 – 22.09.2023 afişarea rezultatului atribuirii;

            23.09.2023 – 07.10.2023 – depunerea de contestaţii la primarul municipiului Reghin;

            08.10.2023 – 12.10.2023 – soluționarea contestațiilor și comunicarea acestora;

            13.10.2023 – achitarea taxelor în vederea eliberării autorizațiilor taxi;

            Începând cu 16.10.2023 – eliberarea autorizațiilor.

            Documentele necesare la depunerea dosarelor:

            Pentru autorizaţia taxi:

            a) – autorizaţia de transport

            b) – certificatul de înmatriculare şi cartea de identitate a autovehiculului din care să rezulte că acesta este deţinut de către transportatorul autorizat respectiv în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing.

            c) – certificatul de agreare pentru autovehicule.

            d) – declaraţia pe propria răspundere privind criteriile de departajare prevăzute la  art. 14^2, alin. 6 din Legea 38/2003, modificată şi completată prin Legea 265/2007, pe care  autovehiculul respectiv le îndeplineşte .

            e) – declaraţie pe propria răspundere privind modul în care este asigurată dispecerizarea şi la ce dispecerizat taxi este arondat transportatorul autorizat.

            f) – adeverinţă de îndeplinire a obligaţiilor de plată a impozitelor, eliberată de Administraţia Financiară Reghin.

            g) – adeverinţă de îndeplinire a obligaţiilor de plată către bugetul local, eliberată de Serviciul Taxe și Impozite  din cadrul Primăriei municipiului Reghin .

            Documentele se depun la Centrul de informare al Cetățeanului din cadrul Primăriei Municipiului Reghin.

            Data de 15.09.2023 este termen de decădere, după această dată nu se mai acceptă nici o solicitare, respectiv nici un dosar.

            Criteriile de departajare:

Nr. crt. CRITERIILE  DE  DEPARTAJARE PUNCTAJ TOTAL (P)
  PUNCTAJ MAXIM 390 p
1 Vechimea autovehiculului de la data fabricației:  < 1 an 1-2 ani 2-3 ani 3-4 ani 4-5 ani   70 p 40 p 30 p 20 p 10 p
2 Clasificarea autovehiculului conform normelor de poluare Euro: – electric – plug in hybrid – Euro 6 – Euro 5 – Euro 4   70 p 50 p 30 p 20 p 10 p
3 Volumul porbagajului util și echiparea cu instalație pentru aer condiționat: – peste 500 litri – între 400 și 500 litri – între 300 și 399 litri – între 200 și 299 litri – sub 200 litri – aer condiţionat     60 p 50 p 40 p 30 p 20 p 10 p
4. Vechimea în ani de când transportatorul desfăşoară autorizat activitate de transport respectivă 2 p. x nr. ani (max.10 ani) – max. 20 p
5. Gradul de protecție al pasagerului/pasagerilor respective existența airbegurilor pentru pasagerul din fașă/pasagerii din spate: – airbag pasager faţă – airbag pasageri spate – ABS     20 p 20 p 20 p
6. Efortul investițional al transportatorului autorizat, definit de modul de deținere: – în proprietate – în temeiul unui contract de leasing     20 p 10 p
7.     Posibilitatea asigurării reale a prezenței autovehiculului în activitatea de minim 8 ore pe zi lucrătoare: – peste 12 ore – între 8 și 12 ore – 8 ore     30 p 20 p 10 p
8. Dotări suplimentare ale autovehiculului: – dispozitiv fix de înregistrare a precizărilor făcute de client; – perete despărțitor între conducător auto și client; – plata prin intermediul cardului bancar   10 p 10 p 30 p

SOLICITANŢII CUPRINŞI ÎN LISTA DE AŞTEPTARE

Nr. crt. Denumire firmă
1. S.C. DANITRANS S.R.L.
2. P.F.A. ROMAN P. LUCIAN
3. P.F.A. HOLIRCĂ VIOREL
4. Î.I. HARPA SORINEL
Această știre este preluată prin Roboțelul iDOR.info!

Sursa acestei stiri: Anunț – Primăria Reghin – Stiri din Mures, Stiri Targu mures – Liderul presei muresene

Autor/editor:

Redacția: Redacția @ Stiri Google

S-ar putea să-ți placă