Prima pagină » Ședință extraordinară de îndată, la Consiliul Județean Mureș

Ședință extraordinară de îndată, la Consiliul Județean Mureș

de redactia
sedinta-extraordinara-de-indata,-la-consiliul-judetean-mures

DISPOZIŢIA NR.269

din 24 august 2023

privind convocarea, de îndată, a Consiliului Judeţean Mureş în şedinţă publică extraordinară

Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş,

Considerând îndeplinite circumstanțele menționate în cuprinsul art.681 din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.115/2019, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art.178 alin. (2), art.179, coroborat cu art.134 alin.(1) lit.a), alin. (4), alin. (5) lit. a), a^1) și a^2), art. 135 și art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

dispune:

Art.1. (1) Se convoacă, de îndată, plenul Consiliului Judeţean Mureş în şedinţă publică extraordinară pentru data de 24 august 2023, ora 13.00, care se va desfășura în sistem de videoconferință, on-line.

(2) Proiectul propus al ordinii de zi a ședinței extraordinare, convocată de îndată, este prevăzut în anexa, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art. 2. (1) Caracterul public al ședinței consiliului județean se asigură prin transmiterea acesteia pe platforma de socializare facebook a instituției.

(2) Prevederile Secțiunii 61 Reguli speciale din Capitolul IV Funcționarea Consiliului Județean Mureș din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.115/2019, cu modificările și completările ulterioare, devin aplicabile.

Art.3. Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință publică prin mass-media locală și prin afișare pe pagina de internet a autorității și se comunică secretarului general al județului, consilierilor județeni, direcțiilor, serviciilor și compartimentelor independente din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș.

PREȘEDINTE                                                                                         Contrasemnează

Péter Ferenc                                                                                    SECRETAR GENERAL

                                                                                                                 Paul Cosma

Anexa la Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Mureș

nr.269/24.08.2023

PROIECTUL ORDINII DE ZI

a ședinței extraordinare, convocată de îndată, a Consiliului Județean Mureș

din 24 august 2023

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Investiții în sistemele informatice și în infrastructura digitală a unităților sanitare publice – Spitalul Clinic Județean Mureș” și a unor măsuri în vederea implementării acestuia

          Inițiator: Péter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș

  • Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Investiții în sistemele informatice și în infrastructura digitală a unităților sanitare publice – Spitalul Municipal ”Dr. Gheorghe Marinescu” – Târnăveni” și a unor măsuri în vederea implementării acestuia

    Inițiator: Péter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș

  • Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii.

PREȘEDINTE

Péter Ferenc                      

Post-ul Ședință extraordinară de îndată, la Consiliul Județean Mureș apare prima dată în Stiri din Mures, Stiri Targu mures – Liderul presei muresene.
Această știre este preluată prin Roboțelul iDOR.info!

Sursa acestei stiri: Ședință extraordinară de îndată, la Consiliul Județean Mureș

Autor/editor: redactia

Redacția: Redacția @ Zi-de-Zi

S-ar putea să-ți placă